Klíčové údajeIFRS, konsol. 30.06.2011 30.06.2012
Bilanční suma (v mil. Kč) 907 340 914 989
Úvěry klientům v čisté hodnotě (v mil. Kč) 442 780 464 333
Vklady klientů (v mil. Kč) 691 582 693 163
Vlastní kapitál (v mil. Kč) 73 598 84 088
Čistý zisk (v mil. Kč) 7 212 8 221
Počet zaměstnanců 10 343 10 630
Počet poboček 653 657
Počet ATM 1 374 1 435
Počet aktivních platebních karet (v tis. ks) 3 191 3 135
Čistá úroková marže 3,8 %  4,0 %
Náklady/výnosy 40,8 % 41,9 %
ROAE 19,7 % 19,7 %
ROAA 1,6 % 1,8 %
Kapitálová přiměřenost (BIS do 6/2007, poté ČNB) 15,2 % 16,0 %
Úvěry více než 90 dnů po splatnosti / celkové úvěry 6,4 % 5,4 %

KB.cz Moje banka je online banking nové generace. Aktuální kurzovní lístek ČNB.

Profil Erste Group

Erste Group je jedním z největších evropských poskytovatelů bankovních služeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Počtem klientů je bezkonkurenčně na prvním místě v oblasti poskytování finančních služeb ve střední Evropě a na druhém místě podle hodnoty aktiv. Množství klientů Erste Group od roku 1997 vzrostl z 600 tisíc na víc než 17 miliónů v důsledku expanze banky v Rakousku, koupením České spořitelny, Slovenské spořitelny, chorvatské Riječka banky, na podzim roku 2003 maďarské Postabank, v srpnu 2005 odkoupením srbské Novosadske banky a v prosinci 2005 rumunské banky Banca Commerciala Romana. 28. července 2006 bylo tehdejší Erste Bank oznámeno, že získala majoritní podíl v ukrajinské bance Bank Prestige. Erste Group a její partneři mají přední tržní pozice v nabídce produktů drobného bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro malé a střední podniky.

SMS půjčka Ferratum vyřeší vaše nenadále problémy. České banky nabízí většinou podobné služby a finanční produkty.

Skupina Erste Group zahrnuje banku Česká spořitelna (5,2 milionů klientů, 657 poboček, 28,0% tržní podíl podle výše retailových vkladů), Banca Comerciala Romana (3,5 milionů klientů, 643 poboček, 22,0% tržní podíl podle výše retailových vkladů), Erste Bank Rakousko (3,2 milionů klientů, 1 044 poboček, 18,9% tržní podíl podle výše retailových vkladů), Slovenská sporiteľňa (2,4 milionů klientů, 295 poboček, 25,7% tržní podíl podle výše retailových vkladů), Erste Bank Maďarsko (0,9 milionů klientů, 143 poboček, 7,4% tržní podíl podle výše retailových vkladů), Erste Bank Chorvatsko (1,0 milionů klientů, 148 poboček, 13,0% tržní podíl podle výše retailových  vkladů), Erste Bank Srbsko (0,3 milionů klientů, 66 poboček, 2,5% tržní podíl podle výše retailových vkladů) a Erste Bank Ukrajina (0,3 milionů klientů, 120 poboček, 0,4% tržní podíl podle výše retailových vkladů).

Servis24 Internetbanking slouží k obsluze běžných účtů od České spořitelny. Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na tabletu.

Představenstvo

Andreas Treichl, předseda představenstva
Franz Hochstrasser, místopředa představenstva
Manfred Wimmer, člen představenstva
Bernhard Spalt, člen představenstva
Herbert Juranek, člen představenstva
Martin Škopek, člen představenstva
Gernot Mittendorfer, člen představenstva

Struktura akcionářů

Institucioální investoři  54,4 %
ERSTE Stiftung  24,2 %
CaixaBank  9,7 %
Soukromí investoři  5,2 %
Rakouské spořitelny  4,4 %
Zaměstnanci Erste Bank  2,1 %

Finanční ukazatele

Výkaz zisků a ztrát (IFRS) v mil. EUR 1 – 6/2012 1 – 6/2011 změna v %
čistý úrokový výnos 2 651,7 2 703,9 -1,9
rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -981,8 -920,8 6,6
čisté příjmy z poplatků a provizí 865,5 906,1 -4,5
čistý zisk z obchodních operací 121,5 288,8 -57,9
všeobecné administrativní náklady - 1 887,4 - 1 926,3 -2,0
ostatní provozní výsledek - 68,1 - 260,2 -73,8
zisk před zdaněním pokračující obchodní činnosti 727,7 787,7 -7,6
čistý zisk za účetní období 531,1 612,3 -13,3
čistý zisk přiřazený nerozhodujícím podílům 77,5 91,5 -15,3
čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 453,6 520,8 -12,9

Čistý zisk Erste Group v prvním pololetí roku 2012 činil 453,6 milionů EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti EBA byl 9,9 % (bez zahrnutí nerozděleného zisku za 1. pololetí). Čistý úrokový výnos se z důvodu redukce aktiv mimo klíčový obchod a absence růstu objemu úvěrů snížil v prvním pololetí 2012 o 1,9 % na 2 651,7 milionů EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí se v prvním pololetí 2012 snížily o 4,5 % na 865,5 milionů EUR ve srovnání s prvním pololetím 2011, především díky horšímu vývoji obchodu s cennými papíry. Zmenšení čistého zisku z obchodních operací z 288,8 milionů EUR v prvním pololetí 2011 na 121,5 milionů EUR v prvním pololetí 2012 bylo způsobeno tím, že kladné výsledky ocenění z prvního pololetí 2011 se v prvním pololetí 2012 již neopakovaly. Celková bilanční suma se zvedla o 2,5 % resp. 215,2 miliardy. EUR díky růstu objemu vkladů a investic do aktiv s vysokou likviditou než ke konci roku 2011. Poměr úvěrů k vkladům se k 30. červnu 2012 zvýšil na 109,6 % (konec roku 2011: 113,3 %).

Investiční ukazatele

Zastoupení v důležitých indexech: Od konce ledna 2001 jsou akcie Erste Bank nejvíce vážené akcie (20,2 %) v indexu vedoucích rakouských akcií ATX. Také byla v únoru 2001 zařazená do MSCI Standard Index, a je součástí v DJ Euro Stoxx Banks Index, v FTSE EuroMid Index, v FTSE4Good Europe Index a v indexu FTSE Eurotop 300. 1. října roku 2002 začalo být obchodováno bankou Erste Bank na Burze cenných papírů. Stala se tak prvními zahraniční bankou, která na pražské burze obchodovala.

Klíčová oblast – střední Evropa: Erste Group svým investorům nabízí přístup k jednomu z nejvíce se rozvíjejících regionů s minimálním rizikem. Je to způsobeno kvalitním a silným managementem a stabilním rakouským domácím trhem.

Aktuální rating

Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý
Moody‘s A3 P-2
S & P  A A-1
Fitch A F1


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!